Vewd o Poprawie Bilansu i Przyspieszeniu Rozwoju Produktów Nowej Generacji

[15 grudnia 2021] | Źródło: Vewd Software
Available in English

[Oslo, Norwegia], — Vewd Software AS, wiodący dostawca rozwiązań oprogramowania OTT ogłosił dzisiaj, że w celu zapewnienia dalszych sukcesów w szybko zmieniającym się świecie Connected TV zawarł ze swoimi głównymi kredytodawcami porozumienie dotyczące nadzorowanego przez sąd procesu, mającego na celu delewarowanie i poprawę bilansu przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja bilansu będzie ułatwiona dzięki wymianie długu na kapitał według przygotowanego zgodnie z Rozdziałem 11 Kodeksu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych planu reorganizacji, wspieranego przez 100% głównych kredytodawców firmy. Aby wprowadzić ulepszenia w bilansie, firma Vewd Software AS i jej podmioty stowarzyszone Last Lion Holdco AS i Vewd Software USA, LLC (zwane łącznie „Vewd” lub „Firmą”) złożyły na podstawie Rozdziału 11 dobrowolne pozwy do Sądu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Południowego Nowego Jorku. Oczekuje się, że proces restrukturyzacji finansowej nie będzie miał wpływu na codzienną działalność Firmy, ponadto Firma zamierza prowadzić działalność na dotychczasowym poziomie.

„Z wkroczeniem w kolejną fazę wzrostu w bardzo dynamicznej, szybko rozwijającej się branży, koniecznością stało się zwiększenie naszej zdolności do inwestowania w przyspieszenie wprowadzania nowych produktów i rozwiązań” — mówi Dyrektor Generalny Vewd Aneesh Rajaram. „Z niecierpliwością czekamy na uwieńczenie tego procesu zdrowym bilansem, co umożliwi Vewd kontynuację wzrostu w rozwijającej się branży OTT. Nasi przyszli właściciele wykazali się zaangażowaniem i wiarą w długoterminowy sukces naszej firmy i w naszą misję umożliwienia rozrywki wszędzie” – kontynuuje A. Rajaram.

Główni kredytodawcy Firmy zgodzili się zapewnić nam 10 mln USD dofinansowania, pod warunkiem uzyskania zgody sądu. Wraz z operacyjnymi przepływami pieniężnymi Firmy, nowe dofinansowanie zapewni nam płynność wystarczającą do prowadzenia działalności w czasie procesu restrukturyzacji finansowej, który ma trwać krócej niż 45 dni.

Firma złożyła kilka zwyczajowych wniosków, między innymi o kontynuację wypłaty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz płatności konkretnym dostawcom. W związku z tym klienci, dostawcy i pracownicy nie powinni odczuć żadnych zmian ani przerw we współpracy z Vewd. Do realizacji planu restrukturyzacji wymagane jestzatwierdzenie go oraz jego warunków i związanych z nim dokumentów transakcyjnych przez Sąd Upadłościowy.

Dodatkowe informacje

Ropes & Grey LLP jest doradcą prawnym, Jefferies Group LLC jest bankiem inwestycyjnym, a EY doradza firmie w zakresie restrukturyzacji w związku z Planem Restrukturyzacji. Linklaters LLP jest doradcą prawnym North Haven Credit Partners II LP.

O Vewd Software

Vewd Software to wiodący dostawca rozwiązań telewizji OTT i telewizji hybrydowej, umożliwiających konsumentom dostęp do ulubionych treści w dowolnym miejscu. Umożliwiając OTT dla prawie 40 milionów podłączonych urządzeń każdego roku, Vewd jest liderem w definiowaniu przyszłości rozrywki. Nasz pakiet produktów i usług został stworzony w celu uproszczenia złożonych procesów i oferowania rozwiązań jednoczących cały łańcuch wartości, od dostawców układów cyfrowych po użytkowników końcowych. Liderzy rynku tacy jak Sony, Hisense, TPV, Vodafone, Sagemcom i inni od lat polegają na produktach i usługach Vewd.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa może zawierać Oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu Sekcji 27A Ustawy o papierach wartościowych (Securities Act) z 1933 r. z późniejszymi zmianami, oraz Sekcji 21E Ustawy o giełdzie papierów wartościowych (Securities Exchange Act) z 1934 r. z późniejszymi zmianami. Oświadczenia, które nie są oświadczeniami ściśle historycznymi, stanowią oświadczenia dotyczące przyszłości i mogą być często, choć nie zawsze, identyfikowane za pomocą takich słów jak „oczekuje”, „uważa”, „zamierza”, „przewiduje”, „planuje”, „szacunki”, „potencjalne”, „możliwe” lub „prawdopodobne” lub oświadczenia mówiące, że określone działania, zdarzenia lub wyniki „mogą”, „będą” lub „powinny” zostać podjęte, wystąpić lub zostać osiągnięte. Oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnych przekonaniach i oczekiwaniach oraz zawierają pewne założenia lub oszacowania wiążące się z różnymi rodzajami ryzyka i niepewności, które mogą powodować, iż faktyczne wyniki będą się istotnie różnić od tych odzwierciedlonych w oświadczeniach. Ryzyko to obejmuje m.in. możliwość potwierdzenia i realizacji planu restrukturyzacji, zgodnie z warunkami umowy o wsparcie restrukturyzacyjne: ryzyko związane z procesem upadłości, w tym jego wpływ na działalność Firmy i interesy różnych podmiotów, czas, przez jaki Firma może zostać zmuszona do działania w stanie upadłości, oraz ciągła dostępność kapitału obrotowego w czasie trwania takich postępowań; ryzyko związane z wnioskami osób trzecich w każdym przypadku upadłości, co może zakłócić możliwość potwierdzenia i zrealizowania planu reorganizacji, potencjalne negatywne skutki dla płynności Firmy lub wyników działalności; zwiększone koszty przeprowadzenia reorganizacji. Czytający nie powinni polegać na oświadczeniach wybiegających w przyszłość i sformułowanych w dniu sporządzenia niniejszego dokumentu. Firma nie ma obowiązku i nie zobowiązuje się do aktualizowania Oświadczeń dotyczących przyszłości w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub zmian w oczekiwaniach Firmy.